ارمغان آل سعود برای یمن، پدری که جنازه بی جان دخترش را در آغوش گرفته است.