صبح‌ها بفرمایید کوکو سبزی

 

-       :«کوکو سبزی درست کردم یه کم واست بیارم»!

هر روز حوالی ساعت شش صبح که مسیر خانه تا محل سوار شدن به سرویس رو پیاده طی می‌کنم، جز یک  سوپر‌مارکتی، مغازه‌ی دیگه‌ای باز نیست. امروز از جلوی اون سوپری که رد می‌شدم، کاملِ‌مردی اون  جمله‌ی ‌اول  رو خطاب به سوپری محلمون گفت.