شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد هنگامی‌که در حال گذر از مسیری چه با پای پیاده یا سواره بوده‌اید در نقطه‌ای یا قسمتی از مسیر بوی ناخوشایندی به مشامتان رسیده باشد. این حالت کم یا زیاد بالاخره قریب به‌اتفاق تجربه‌شده است... اما بعضی‌ها آخر شانس‌اند و به فراخور درجه‌ی خوش‌شانسی‌شان(!) در مسیرهای روزانه‌شان، بیشتر و بیشتر از تعداد و وسعت آن نقاط بهره‌مند می‌شوند. بررسی‌ها نشان می‌دهد بین تعداد آن نقاط جانکاه و تعداد قسمت‌های از آسفالت که در آن حوالی گاز زده شده است، ارتباط معناداری وجود دارد.

حکایت امروز ما از حکایت آسفالت گاززن‌های داستان بدتر است. یاد می‌آورم روزگاری نه‌چندان غریب، از دیدن مردان و زنان بد پوشش خاطرمان لااقل مکدر می‌شد، یا شنیدن برخی اصوات و الحان موجبات ناخوشی‌مان را فراهم می‌ساخت. خدا و مخلوقاتش را حرمتی قائل بودیم و القصه هر چه بودیم، تکه سنگ نبودیم.

آی آدم‌ها چند صباحی است نه‌تنها مکدر و ناخوش نشدم بلکه با گند و کثافات عجیب جور شده‌ام.